Żłobek Miejski
w Jeleniej Górze

ul. Różyckiego 21
58-506 Jelenia Góra

Rozkład dnia

6:00 - 8:00

Przyjmowanie dzieci – zabawy dowolne.

8:00 - 8:10

Przygotowanie dzieci do śniadania.

8:10 - 8:30

Śniadanie.

8:30 - 9:00

Toaleta dziecięca.

9:00 - 11:10

Zajęcia zorganizowane.

11:10 - 11:30

Toaleta – przygotowanie dzieci do obiadu.

11:30 - 12:00

Obiad.

12:00 - 12:10

Toaleta – przygotowanie do snu.

12:10 - 14:10

Sen dzieci – czuwanie.

14:10 - 14:30

Budzenie dzieci – przygotowanie do podwieczorku.

14:30 - 15:00

Podwieczorek.

15:00 - 15:30

Toaleta dzieci.

15:30 - 17:00

Odbieranie dzieci – zabawy indywidualne.

Skip to content