Żłobek Miejski
w Jeleniej Górze

ul. Różyckiego 21
58-506 Jelenia Góra

Lista rezerwowa

Dzieci nieprzyjęte do Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze zostały wpisane na listę rezerwową, z której, w razie zwolnienia się miejsca będą przyjmowane w trakcie roku szkolnego. Dzieci, które do grudnia nie będą przyjęte do żłobka przy ulicy Różyckiego – zostaną przyjęte do nowo powstającej filii przy ulicy Wolności.

Archiwum
Skip to content