Żłobek Miejski
w Jeleniej Górze

ul. Różyckiego 21
58-506 Jelenia Góra

WYNIKI NABORU

Lista dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Różyckiego 21, na rok 2024/2025 zostanie wywieszona dnia 16.04.2024 w oknie placówki przy ulicy Różyckiego (na wprost bramy). Dzieci, które nie zostały przyjęte są umieszone na liście rezerwowej. 

Na listach zamieszczone są informacje o terminach podpisywania umów. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku oraz przyjęciem na to miejsce dziecka z listy rezerwowej.

Archiwum
Skip to content